Влияние на биохумуса върху почвата

Влияние на биохумуса върху почвата

Всички растения – както културните, така и диворастящите реагират позитивно на хумуса в почвата. Според специалистите така реагират и водните растения.

Няма значение по какъв начин и по кое време се употребява хумусът, растенията усвояват от него полезните съставки. Те реагират с повишаване на интензивността на жизнените процеси и с по-висока продуктивност на органичната маса, което довежда до значително увеличаване на биологичните им качества.

Растенията, третирани с хумус, имат голям развит корен, който интензивно усвоява храната, дори и в условията на чувствително намалена влажност. Под въздействието на хумуса растенията по-леко преживяват сушата, както и други неблагоприятни въздействия.

Торене с хумус преди засяване осигурява значително по-бързо и равномерно покълване, поникване и израстване на практически всички култури. Бързият растеж се основава и на голямата органична продуктивност, която за всички растителни видове е средно от 20-30 %, а за отделни култури дори надхвърля 100 %. Под въздействието на хумуса плодовете по-рано узряват, имат по-добър вид и качество.

Експериментите и практиката показват, че растенията по време на вегетация изразходват приблизително 100 % от хранителните вещества, съдържащи се в хумуса. Особено важно е навременното ползване. В същото време, хумусът има трайно въздействие и предозиране не е възможно.

Редовното ползване на хумус подобрява плодородието на почвата в пълния смисъл на думата, но не само това – намалява се нейната деградация.

Автор: Васил Алексов

This post is also available in: English