Защо се отглеждат червеите

Защо се отглеждат червеите

1. Основна цел е производството на ХУМУС – най-финият и най-качествен ОРГАНИЧЕН ТОР за всички видове растения.

2. Друга причина, поради която се отглеждат, е, че от тях се произвежда пълноценна протеинова храна за птици, риби и свине в свежо състояние, а също и преработени  като протеиново брашно.

3. Не е маловажен фактът, че отглеждането на червения калифорнийски червей решава някои от проблемите на замърсяването на околната среда. Способността на червеите да консумират всички видове органичен боклук се използва за преработка на отпадъците от големи ферми, някои промишлени отпадъци и на тези от канализационната мрежа. С интензивното изхранване на червеите с тези отпадъци, последните вече не замърсяват природата, а се превръщат в най-качествения органичен тор (наричаният от нас БИОХУМУС). Неговото използване дава възможност за получаване на висококачествени, екологично чисти растителни и животински продукти – всекидневната храна на човека. Хумусът е неколкократно по-добър от всички изкуствени торове.

Автор: Васил Алексов

This post is also available in: English