Какво означава органична материя в почвата

Какво означава органична материя в почвата

От всички компоненти на почвата, органичната материя е може би най-важният. Органичната материя е източник на хранителни вещества и вода в почвата. Помага при задържането на кислород и проникването на водата в почвата. И все пак тя често е игнорирана и пренебрегвана. Много често ние мислим, че растителните и животинските отпадъци са органична материя. Виждаме една купчина листа, тор, или растителни части и си мислим: „Уау, колко много органична материя!”. Но в действителност това не е така. Това е органичен материал, а не органична материя. Органичният материал е нещо живо и е в или върху почвата. За да се превърне в органична материя, той трябва да се разложи на хумус. Хумусът е органичен материал, който е превърнат от микроорганизми до устойчиво състояние в почвата. Органичният материал не е стабилен в почвата, тъй като той подлежи на разлагане и деформация. Стабилна е вече органичната материя. Изследвания показват, че само 5% от нея минерализира. Процесът се увеличава при подходящи условия. Земните червеи са организмите с най-голям капацитет при разлагането на органичния материал. Затова те са толкова ценни и се селектират и развъждат в промишлени количества (пример за това е червеният калифорнийски червей).
Органичната материя е резервоар на хранителни вещества за почвата. Основен източни на макро и микроелементи за растенията. Съхранението и запазването на здрава и плодородна почва е дългосрочен процес и според нас основна мисия на човечеството.

This post is also available in: English