Реалност и Философия

Реалност и Философия

Почти всеки е чувал за червения калифорнийски червей и биохумуса, произведен от него. Модата да бъдем „млади фермери, гледачи на червеи” затихва. На пазара вече има достатъчно можещи и сериозни производители и е крайно време да се появи общодостъпен, истински и качествен продукт. Да, почти всеки е чувал за биохумус, но не всеки е запознат какво всъщност представлява този продукт. Производителите са много, а качествените продукти са кът. Самозаблудата на някои производители, липсата на съвест и прецизност в производството на биохумуса – водят до не толкова добри резултати и обезценяването на продукта в очите на клиента. И замислете се, това стои в основата на почти всички некачествени, от различно естество продукти, заливащи пазара. Ние като потребители трябва да искаме, да търсим и да ползваме качествени продукти. Именно те подобряват качеството на живота ни.

Производството на биохумус не е лесна работа. Изисква се време, търпение и отговорност към процесите, съпътстващи образуването на този продукт.

Наистина се правят лабораторни анализи и се издават сертификати за качество, нужни за развитието на продукта. В условията на нашата действителност обаче, често това не е гаранция за нищо.

Биопроизводството е обвързано с доверие – доверие между човека и Природата. Всичко истинско ни го дава Тя, а ние с търпение и постоянство трябва да съумеем да го заслужим!

Нашият продукт е базиран на тази философия!

This post is also available in: English