2015 Година на почвата: важната, ценната, нашата!

2015 Година на почвата: важната, ценната, нашата!

Почвата е една от най-важните екосистеми в природата. С разнообразието си от организми, взаимодействащи и допринасящи за глобалните цикли, почвата е едно от най-разнообразните местообитания на земята. Тя е в основата на всичко живо. Факт е, че никъде в природата не се среща такава концентрация на видове: над 1000 вида безгръбначни само в 1 кв.м горска почва. Тези организми са душата на почвата. Те изпълняват безброй жизненоважни функции в почвената екосистема, които имат пряко взаимодействие с атмосферни, биологични и хидроложки системи. Те носят отговорност за кръговрата на хранителните вещества, балансирането на почвената материя, улавянето на въглерода и вредните емисии в почвата, за здравето на растенията и много, много други.

Взаимодействията между организмите в почвата и между растенията и животните в екосистемата образуват сложна мрежа от действия и връзки. Тези функции и взаимодействия са важни звена за едно устойчиво земеделие. Човекът, като експлоататор на земята чрез земеделието, трябва да е наясно с намесата си върху биологичното разнообразие. Нашите земеделски действия очевидно влияят върху почвените организми. Прекомерната употреба на почвата и неправилното използване на агрохимикали са основните оръжия, с които съвременният човек погубва живота в почвата и съответно нейното плодородие.

Здравата почва е началото! Храната, която ядем, е отражение на действията ни спрямо почвата.

Светът е разстроен! 33% от почвата в световен мащаб е ерозирала. Тези данни са пагубни, на път сме да унищожим „масата”, от която се храним. 2015 е обявена за Година на почвата. За радост, България е далеч от тази черна статистика, но трябва ли да я дочакаме, за да се вземат мерки? Глупаво би било да не се възползваме от опита, знанията и методите на борещите се с тази реалност страни.

Всичко зависи от нас!

This post is also available in: English