Полезно

окт
15

Кратка история на Червения калифорнийски червей

Още в Древен Египет червеният червей, наречен по-късно Червен калифорнийски червей, се е приемал за изключително ценен животински вид. Затова наказвали с много тежки наказания, включително и със смърт, всеки, който се осмели да изнесе извън царството дори само един червей. На древните народи било известно, че плодородието по делтата на Нил се дължи на […]

От Terra Viva | Полезно
Виж повече